Hurtownia odzieży dla dzieci i produktów dziecięcych Disney
 • Disney groothandel kleding en producten voor kinderen
 • Wholesale kids clothes and licensed accessories Disney.
 • Disney Großhandel Kleidung und Produkte für Kinder
 • Disney vente en gros vêtements et produits pour enfants
 • Venta por mayor Disney ropa y productos para niños
 • Commercio all'ingrosso Disney Abbigliamento e prodotti per bambini
 • Hurtownia odzieży i produktów dla dzieci Disney.
Koszyk

Dlaczego Textiel Trade :

 • Wszystkie produkty na stronie internetowej są dostępne w naszym magazynie
 • wysyłka najpóźniej w 24 - 48 godzin po zaksięgowaniu wpłaty
 • Najnowsze licencje Disney
 • Wielojęzyczna obsługa klienta.
 • Konkurencyjne ceny

Warunki dostawy

Hurtownia odzieży Disney Textiel Trade - Warunki dostawy.

 

 

 

Punkt 1: Warunki ogólne

1.1: Wszystkie oferty, zamówienia i umowy z Textiel Trade (dalej nazywane jako TT), zlokalizowanym w Steenbergen, zarejestrowanym w Izbie Handlowej w Bredzie pod numerem:  23077090, są objęte niniejszymi Warunkami Ogólnymi (dalej zwanymi Regulaminem), z wyłączeniem wszelkich innych warunków ogólnych. Regulamin może być przesłany na życzenie. Regulamin można również znaleźć na stronie internetowej TT : https://textieltrade.pl/

 1.2: Złożenie zamówienia oznacza akceptację tego regulaminu.

 1.3: Odstąpienie od warunków umieszczonych w tym regulaminie jest możliwe tylko poprzez pisemną umowę.

 1.4: Wszelkie prawa i roszczenia przewidziane w niniejszym Regulaminie obowiązują również przy składaniu zamówień przez pośredników lub inne osoby trzecie.

Punkt 2: Oferta

2.1: Wszystkie oferty dostępne na stronie TT są niezobowiązujące (nie stanowią oferty handlowej) i TT zastrzega sobie prawo do ich zmiany, zwłaszcza gdy jest to konieczne w związku z przepisami prawa.

2.2: Umowa jest wiążąca dopiero po zaakceptowaniu zamówienia przez TT. TT zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia i zmiany warunków realizacji zamówienia.

Punkt 3: Ceny i Płatność

3.1: Ceny za towary i usługi są cenami netto w walucie Euro. Koszty przeładunku/transportu lub inne podatki i opłaty mogą być doliczone, chyba, że określono inaczej w spisanej umowie.

3.2: Płatność może być wykonana wyłącznie zgodnie z informacjami otrzymanymi w procesie zamawiania. Warunki płatności/sprzedaży będą przedstawione w zamówieniu. W przypadku płatności przelewem bankowym za datę płatności przyjmuje się datę zaksięgowanie wpłaty przez TT.

3.3: Płatność musi wpłynąć w całości w ciągu 7 dni od daty złożenia zamówienia, dla zamówień z Uni Europejskiej, oraz 14 dni dla zamówień z poza Uni Europejskiej, chyba, że zostało to określone inaczej w pisemnej umowie.

3.4: Jeśli Textiel Trade nie zaksięguje wpłaty za zamówienie w czasie określonym w regulaminie, ma prawo zawiesić lub anulować zamówienie.

3.5: Jeśli cena towarów ulegnie zmianie pomiędzy złożeniem zamówienia a realizacją zamówienia, kupujący ma prawo do anulowania zamówienia i/lub rezygnacji z zamówienia w ciągu 7 dni po ogłoszeniu zmiany cen przez TT.

Punkt 4: Dostawa

4.1: Textiel Trade dokłada wszelkich starań aby zamówienia były realizowane zaraz po otrzymaniu płatności. Jednakże wydłużenie się terminu realizacji zamówienia nie uprawnia kupującego do rekompensaty, anulowania zamówienia lub rozwiązania umowy, chyba, że taka sytuacja została zapisana w umowie.

4.2: Wysyłka zamówienia rozpoczyna się z datą gotowości produktów do wysyłki.

Punkt 5: Własność

5.1: Kupujący nabywa prawo własności do towarów w momencie kiedy wszystkie punkty umowy zawartej pomiędzy kupującym a TT zostały spełnione. Od momentu dostarczenia dostawy do odbiorcy, to odbiorca odpowiada za bezpieczeństwo produktów.

Punkt 6: Własność intelektualna i przemysłowa

6.1: Wszystkie intelektualne i przemysłowe prawa własności produktów dostarczanych przez TT, muszą być przestrzegane bezwarunkowo.

6.2: TT nie gwarantuje iż doręczony towar nie narusza praw intelektualnych i przemysłowych osób trzecich.

Punkt 7: Roszczenia

7.1: Po doręczeniu towarów kupujący jest zobligowany do sprawdzenia jego zawartości i zgodniści ze złożonym zamówieniem. Jeśli otrzymane towary nie zgadzają się ze złożonym zamówieniem zamawiający musi poinformować o zaistniałym fakcie TT w ciągu 48 godzin po otrzymaniu dostawy, w postaci szczegółowego pisemnego oświadczenia.

7.2: Jeśli niezgodność z zamówieniem została potwierdzona TT może dosłać brakujące towary, lub wystawić fakturę korygującą.

7.3: Jeśli z jakichkolwiek przyczyn kupujący chce zwrócić zamówione towary, ma prawo odesłać je do TT w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania zamówienia. Zwroty są akceptowane tylko w przypadku gdy oryginalne opakowania są nieuszkodzone a zgrzew na folii nie został rozerwany. Koszty odesłania towaru pozostają po stronie zamawiającego.

Punkt 8: Zamówienia / Komunikacja

8.1: Wszelkie nieporozumienia, opóźnienia lub straty wynikłe z powodu komunikacji przez internet, lub każdej innej formy komunikacji pomiędzy kupującym a TT lub TT a stroną trzecią, nie mogą skutkować pociągnięciem TT do odpowiedzialności, jeśli chodzi o relacje biznesowe pomiędzy nabywcą i TT, chyba, że zostanie udowodnione rażące zaniedbanie po stronie TT.

Punkt 9: Siła Wyższa

9.1: W przypadku wystąpienia siły wyższej, TT ma prawo do rozwiązania umowy lub przesunięcia terminów realizacji bez podejmowania kroków prawnych. W takim przypadku TT zobowiązuje się poinformować kupującego za pośrednictwem pisemnego oświadczenia. W przypadku wystąpienia siły wyższej TT nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia, opóźnienia lub inne straty powstałe z tego powodu.

9.2: Siła wyższa oznacza wszelkie sytuacje na które TT nie ma wpływu i za które nie może być pociągnięte do odpowiedzialności.

Punkt 10: Różne

10.1: Kiety TT otrzymuje na piśmie adres dostawy od osoby kupującego, jest zobligowane do wysyłki zamówienia na ten adres.

10.2: Textiel Trade informuje, że warunki umów są łatwe do spełnienia i wymaga ścisłego ich przestrzegania.

10.3: Jeśli 1 lub więcej postanowień tego Regulaminu lub innych umów z TT są sprzeczne z jakimikolwiek przepisami prawa, postanowienia będą anulowane i zastąpione podobnymi postanowieniami przedstawionymi przez TT.

10.4: TT nie ponosi odpowiedzialności za błędy i literówki. TT odpowiada jedynie za kwoty faktur.

Punkt 11: Odpowiednie ustawy prawn

11.1: Wszelkie prawa, obowiązki, oferty, zamówienia i postanowienia do których nawiązuje niniejszy Regulamin, wliczając w to niniejszy Regulamin, mają zastosowanie tylko do holenderskiego prawa.

11.2: Wszelkie różnice pomiędzy stronami będą rozstrzygane przez holenderski sąd.

 

 • Asortyment
 • About Textiel Trade BV